Co je to hutnictví?

Zajímáte se o svět strojírenství a o svět takzvané metalurgie? Pro mnohé lidi je to velká neznámá, jiní se však o tyto světy zajímají hodně. Pokud se zajímáte o metalurgii, moc dobře víte, že se jedná o vědu nebo spíše o výrobní odvětví, které se zabývá získáváním a následným zpracováváním kovů a jejich slitin. Je to z praktického pohledu výroba železa a oceli, výroba barevných kovů a jejich následné zpracovávání. A do tohoto velkého odvětví také spadá takzvané hutnictví.

Pokud hovoříme o hutnictví, hovoříme o samostatném průmyslovém oboru, který se zabývá výrobou surových kovů a výrobků z nich. Pod tímto pojmem bychom našli veškerou hutní výrobu, a to i včetně výroby barevných kovů.

Do tohoto samostatného průmyslového oboru spadá také celá řada podoborů. Tím nejznámějším je hutnictví železa.

Hutnictví jako velice starý obor

Mnozí lidé se s pojmem “hutnictví” možná doposud nesetkali. Důvodem může být fakt, že se jedná o opravdu velice starý obor lidské činnosti. Z doložených a dostupných informací lze říct, že se o hutnictví už vědělo od dávného starověku.

V současné době je hutnictví obor, na který navazuje příbuzný obor zvaný slévárenství nebo obecně těžké strojírenství. Také na hutnictví navazuje celá řada dalších lidských činností a oborů, jako je koksárenství nebo plynárenství či chemický průmysl obecně.

Více o hutnictví

V hutnictví se používá několik technologií a dochází k několika procesům výroby. Sem lze zařadit například kontinuální lití, dále také válcování za tepla nebo válcování za studena. Z hutnictví vyjde na svět mnoho výrobků, jako jsou traverzy, také strojní součásti nebo se ve firmách zaměřujících se na hutnictví vyrábí nosníky, ocelové profily či odlitky, kolejnice, roury, odlitky, plechy, trubky a dráty.