Co je to strojírenství

V oboru strojírenství pracuje nejedna firma, mnozí lidé tento obor studují a chtějí se v něm posunout dál. Jenže co to vlastně znamená? Pojem strojírenství je mezi námi už dlouhou dobu zaužívaný, přesto jen málokdo zná správnou definici.

Co je to strojírenství?


Pokud hovoříme o strojírenství, hovoříme o technickém oboru, který je postavený na základech fyziky a na základech nauky o materiálech. V rámci strojírenství se můžete zabývat návrhem a výrobou strojů, také jejich údržbou či návrhem a výrobou jiných podobných zařízení. Strojírenství jako takové je jedním z nejstarších technických oborů, jenž je zároveň jedním z nejvíce obsáhlých.

Strojírenství jako takové je opravdu obrovský obor, který zahrnuje poznatky jak s mechaniky, tak z kinematiky, dynamiky i hydromechaniky. Taktéž zahrnuje něco z nauky o materiálech nebo z termomechaniky.

Jak šel čas se strojírenstvím


I když z dostupných informací vyplývá, že se strojírenství začalo rozvíjet už ve starověkém Řecku, největšího rozvoje se oboru dostalo během průmyslové revoluce, během které došlo k obrovskému vývoji, během něhož se začali strojní inženýři pohybovat i v biomechanice, mechatronice nebo v nanotechnologiích. V Evropě došlo k obrovskému průlomu ve světě strojírenství v sedmnáctém století, kdy sir Newton zformuloval takzvané Newtonovy pohybové zákony (pod ně spadá například Zákon setrvačnosti, Zákony síly či známý Zákon akce a reakce).

Stejně jako je to s mnoha jinými obory, i v tomto oboru se postupuje neustále dobře, a to doslova sedmimílovými kroky. Technologie, které se dnes používají, v minulosti nebyly, dokonce si o nich nenechávaly ani zdát. Dnes však moderní technologie jsou součástí nejedné firmy, která sídlí v průmyslově vyspělých zemích.

K aktuálně moderním technologiím patří například moderní nástroje CAE, CAM, CNC nebo třeba CAD či MKP.