Co to jsou jekly a jak se dělí?

Ve strojírenství se využívá řada hutních materiálů, které se dělí na několik druhů. V současné době se nejvíce využívá klasická ocel nebo případně surové železo, které se využívá nejen ve strojírenství, ale také ve stavebnictví. Kromě oceli a železa se však hojně využívá jistá podoba železa, a sice jekly. Jedná se o tvarované železo, které m á různý profil a které se různě dělí. Jak?

Jak jsme zmínili, jekl neboli jäkl je tvarované železo, které má různé profily. Co to jsou ale profily? Profily lze různě ohýbat, lze s nimi různě pracovat, můžete je svařovat nebo případně sestavovat z nich konstrukce (samozřejmě jenom do té doby, dokud vám to samotná jekl dovolí). I když by se dalo říct, že s tímto hutním materiálem můžete libovolně pracovat, je nutné dávat pozor na jisté věci, a sice na to, aby některá ze stran nebyla přetažená.

Je třeba také podotknout, že jekly se dají ohýbat jak za tepla, tak za studena, ale v každém případě je třeba si dávat pozor na zmiňované přetažení. A jak jsme také zmínili, jekly jsou v současné době rozlišovány. Podle čeho je rozlišujeme?

Podle materiálu


Jekly rozlišujeme podle materiálu. I když jsme zmínili, že jsou jekly především tvarovaným železem, mohou být ještě z jiného materiálu. Najdeme je také v podobě ocelové, pozinkované nebo hliníkové. V každém případě se jedná o velmi odolný a pevný materiál, který se využívá nejen ve zmiňovaném strojírenství, ale také ve stavebnictví, kde se využívá ke stavbě různých ocelových konstrukcí.

Podle tvaru


Profily jeklu mohou mít také různý tvar. Obecně lze říct, že se tvar jeklu rozděluje na otevřený profil a zavřený profil. Dále jekly rozdělujeme dle písmen. Jekly mohou mít tvar písmene L, U, V, C, ale také výjimečně i písmene Z, L a T.

Konkrétně uzavřené jekly mohou mít ještě různý rozměr. Mohou mít čtvercový tvar nebo také tvar obdélníku.