Čtyři druhy nerezové oceli. Znáte je všechny?

Přemýšleli jste někdy nad tím, s čím se nejvíce pracuje ve strojírenství? Nejvíce se v tomto oboru pracuje s hutními materiály, které se využívají při mnohých výrobních procesech a z nichž se vyrábí výpalky a součástky. Skupina hutních materiálů je však velmi, velmi široká, což znamená, že je nutné říct si jeden hutní materiál, který se využívá nejčastěji. Tím hutním materiálem je ocel, konkrétně nerezová ocel, s níž se lze setkat mimo jiné i v domácnosti nebo u lékaře. Vyrábí se z ní totiž příbory nebo chirurgické nástroje, tak kvalitní to materiál je. Pojďme si však říct, jak se nerezová ocel dělí. Konkrétně ji lze rozdělit na čtyři druhy. Dokázali byste vyjmenovat všechny?

Austenitická ocel jako nejvíce využívaná ocel

Pokud bychom měli zmínit nejvíce využívaný druh nerezové oceli, zmínili bychom oceli austenitickou. Jako jediná v sobě totiž obsahuje nikl a uhlík, kromě toho také cca dvacet procent chromu, díky němuž je odolná vůči korozím (pozor, není však vůči korozím imunní). Nemá magnetické vlastnosti, nejčastěji se využívá v domácnostech nebo na místech, kde se dbá na hygienu. Co se týče průmyslového využití, dobře se tvaruje a mimo jiné i svařuje.

Martenzitická ocel je extrémně pevná

Dalším druhem nerezové oceli je ocel martenzitická, která je extrémně pevná. Neobsahuje v sobě žádný nikl, důraz se klade zejména na pevnost, kterou lze zvýšit teplem. Jedná se o magnetickou nerezovou ocel využívající se zejména v chemickém průmyslu nebo v energetickém průmyslu.

Duplexní ocel je odolná vůči korozi za napětí

Duplexní nerezová ocel je známá nejen pro svou houževnatost, ale zejména pro svou odolnost vůči korozi za napětí. Díky tomu je lepší než austenitická ocel, na druhou stranu je horší než ocel feritická.

Feritická ocel jako poslední druh

Posledním druhem nerezové oceli je ocel feritická, která se pyšní dlouhodobým odoláváním koroznímu prostředí mořské vody.