Dělení materiálu

Dalšími doplňkovými službami je dělení materiálu. V závislosti na typu materiálu realizujeme dělení buď pásovou pilou (nosníky a konstrukční oceli pouze pod úhlem 90°) nebo kotoučovou pilou případně vypalováním plazmou, kyslíkem-acetylénem (plechy nad 6mm).

Pásovou pilou se dělí materiál až do maximálního rozměru 1,1mm x 500mm, přičemž tento rozměr platí pro tzv. rovný řez. Tolerance dělení na pásové pile, tolerance kolmosti a mezní úchylky úhlových rozměrů se řídí dle norem ČSN ISO 2768-1 (doporučená střední třída přesnosti - K) a ČSN ISO 2768-2 (doporučená hrubá třída přesnosti - c) zásady správné konstrukce.

Řezání plazmou, plamenem - tento proces používá koncentrovaný oblouk, který taví materiál pomocí vysokoteplotního plazmového svazku. Řezat lze všechny vodivé materiály i neželezné kovy. Řezací systém používá řezací jednotky, které jsou schopny řezat proudem od 20-1000 A plechy tloušťky až 160mm. Plazmový plyn je stlačený vzduch, dusík, kyslík nebo argon/vodík.

Řezání kyslíkem-acetylénem - acetylén patří mezi technické plyny a skladuje se v technických lahvích pod tlakem rozpuštěn ve vhodně zvoleném rozpouštědle. Tato láhev se zčásti plní porézní hmoutou, do které je napuštěn aceton. Acetylén u nás používáme k dělení a výrobě výpalků. Kyslíkem-acetylénem jsme schopni dělit plechy od tloušťky 6mm do 200mm.


Název Popis činnosti
Kotoučová pila na kov Dělení nosníků, VHP profilů, úhelníků do délky 16000mm a šíře 1000mm, výška děleného profilu 250-470mm dle materiálu a druhu řezu (rovný nebo pod úhlem) Délková tolerance 1-5mm dle délky řezu.
Pásová pila na kov Dělení nosníků, VHP profilů, úhelníků, plocháčů, trubek v délkách do 2000mm , šíře 400mm a výšky 350mm při rovných řezech, 185-355mm při řezech pod úhlem podle stupňů, v přesných tolerancích (max . 1mm)
Pásová pila na kov Dělení nosníků, VHP profilů, úhelníků, plocháčů, trubek v hrubých tolerancích, rovný řez 700x500mm, řez pod úhlem 150-460x500mm dle úhlu, max. rozměr děleného svazku 450x240mm při 90° .
Pálící automat Pálení plechů od 5mm do 100mm a rozměru 2500x12000mm. Formátování plechů, pálení pásnic dvěma hořáky od šíře 160mm s možností použití rozdvojek od šíře 80mm, pálení tvarových výpalků s maximálním využitím zbytkových tabulí pomocí softwaru SAPS. Tolerance dle normy ČSN EN 9013-542.
Pálící automat Pálení plechů od 5mm do 200mm a rozměru 2500x16000mm. Formátování plechů, pálení pásnic čtyřmi hořáky od šíře 160mm s možností použití rozdvojek od šíře 80mm, pálení tvarových výpalků s maximálním využitím zbytkových tabulí pomocí softwaru SAPS. Tolerance dle normy ČSN EN 9013-542.
Pálící automat Pálení plechů od 5mm do 260mm a rozměru 4000x12000mm. Formátování plechů, pálení pásnic čtyřmi hořáky od šíře 160mm s možností použití rozdvojek od šíře 80mm, pálení tvarových výpalků s maximálním využitím zbytkových tabulí pomocí softwaru SAPS. Tolerance dle normy ČSN EN 9013-542.
Pálící automat Pálení plechů od 5mm do 250mm a rozměru 4000x12000mm. Formátování plechů, pálení pásnic čtyřmi hořáky od šíře 160mm s možností použití rozdvojek od šíře 80mm, pálení tvarových výpalků s maximálním využitím zbytkových tabulí pomocí softwaru SAPS. Tolerance dle normy ČSN EN 9013-542.
Pásová pila na kov Řezání ušlechtilých ocelí do průměru 360mm.
Pásová pila na kov Řezání ušlechtilých ocelí do průměru 600mm.
Tryskač Tryskání tvarových dílů a nosníků, maximální šíře = 1000mm, maximální délka = 16000mm, maximální výška = 580mm.