Digitalizace ve strojírenství jako krok kupředu

Každý obor, ve kterém pracujeme nebo ve kterém působí řada firem, se s průběhem let nějak vyvíjí, zlepšuje, inovuje. Ani strojírenství jako takové samozřejmě není výjimkou, i tento obor za poslední roky prošel jistou změnou. Zejména se jeho součástí stala takzvaná digitální gramotnost, která zejména dříve nebyla vůbec potřeba.

Pokud se chce české strojírenství opětovaně dostat mezi evropskou elitu, pokud se chce české strojírenství opět považovat za tahouna české ekonomiky, musí firmy vnést do svých řad zmiňovanou digitální gramotnost.

Digitální gramotnost přišla s nástupem digitalizace a robotizace

Jak jsme zmínili, v minulosti nebyla digitální gramotnost nijak potřeba. Důvodem toho však bylo to, že firmy neměly žádné digitální zdroje, žádné roboty. Do strojírenství se však digitalizace a robotizace dostala před pár lety, kdy se rovnou dostala do popředí, což je ostatně důvod, proč digitální gramotnost firmy potřebují, respektive proč potřebují zaměstnance s digitální gramotností.

Člověk s digitální gramotností je člověk, který rozumí digitalizacím a robotizaci, pro kterého toto není cizí. Ve strojírenství se těmto zaměstnancům říká zaměstnanci se soft skills a jsou to ti, kteří dokážou bezpečně provést ostatní zaměstnance procesem změn a zavádění nových technologií. Zaměstnanci se soft skills většinou provádí zaměstnance s hard skills, což jsou ti, kteří mají spíše odborné technické znalosti a dovednosti, leč digitalizace a robotizace je jim zcela cizí.

Už nestačí ani klasické inženýrské vzdělání

Jak již také bylo zmíněno, každý obor se v průběhu let různě vyvíjí a inovuje. Strojírenství toho je příkladem. Součástí tohoto oboru se najednou staly informační technologie, které vstoupily rovnou do samotných výrobních zařízení. Už nestačí jenom klasické inženýrské vzdělání pro ovládání těchto zařízení. Je nutné se sebevzdělávat a propojovat znalosti z různých odvětví.