Jak se dělí kovy

Ve strojírenství se hojně pracuje s kovy, které se různě zpracovávají. Pokud ve strojírenství pracujete nebo máte k tomuto odvětví blízko, pravděpodobně víte, jak se kovy dělí. Pakliže je pro vás svět strojírenství neznámý, prozraďme si, jak kovy dělíme a jak se jednotlivé kovy vyrábí a zpracovávají.

Jak dělíme kovy

  • železné kovy
  • neželezené kovy

Železné kovy


Obecně lze kovy rozdělit na železné kovy a neželezné kovy. Pojďme se nejdříve bavit o železných kovech, do nichž spadá surové železo, ocel a také litina. Surové železo se získá tavením železných rud. K výrobě surového železa dochází ve vysokých pecích, které jsou vysoké i třicet metrů a jejichž provoz je nepřetržitý. Surové železo je známé tím, že je výchozí surovinou jak pro ocel, tak pro litinu.

Co se týče oceli, tedy dalšího železného kovu, ocel je nejčastěji používaným železným kovem. K její výrobě dochází v ocelárnách a vyrábí se ze zmiňovaného surového železa. V souvislosti s ocelí můžete narazit i na takzvanou speciální ocel, která má specifické vlastnosti.

Pak existuje také litina, která je používána na odlitky a vyrábí se opět ze surového železa, ovšem ve slévárnách. Litina je známá svými charakteristickými vlastnostmi, jako je křehkost, tvrdost a bohužel i špatná svařitelnost.

Neželezné kovy


A co neželezné kovy? Těch je o něco více. Obecně se dělí ještě na těžké kovy a na lehké kovy. Do těžkých kovů spadá měď, zinek, olovo, nikl a cín či chrom. Do lehkých kovů spadá slitina hliníku, hořčík a také titan.

Co se týče mědi, ta je ohebná, dobře tvárná a měkká, ovšem bohužel i drahá. Jedná se však o dobrý vodič tepla i elektřiny. A co hliník? Hliník je zase lehký, zdravotně nezávadný, navíc dobře vede teplo i elektřinu. Co se týče olova, to je poměrně těžké, ale za to tvárné a měkké. Známé je pro svou vysokou odolnost vůči kyselinám. Olovo však velice škodí zdraví, což nelze říct o cínu, který je zdravotně nezávadný a lehce tavitelný.