Jak se tepelně zpracovávají kovy? Přinášíme přehled procesů

Ve strojírenství se dnes a denně využívají hutní materiály, kterým se také říká strojírenské materiály. Jedná se o ocel a podobné kovy, z nichž se vyrábí celá řada strojírenských dílů a výrobků. Během let, kdy se strojírenství vyvíjelo, se strojaři učili se strojírenskými materiály různě pracovat, učili se je uzpůsobovat konkrétním potřebám. A tak je tedy začali různě zpracovávat. Dnes existuje celá řada procesů tepelného zpracování kovů, seznamme se s těmi nejznámějšími procesy.

Díky níže uvedeným procesům zpracovávání se dodávají kovům vlastnosti, jež požadují zákazníky. Níže uvedené procesy tak stojí za spokojeností zákazníka.

Žíhání

První procesem tepelného zpracovávání kovů je žíhání. Jedná se proces, při němž se ohřátím a následným velice pomalým ochlazením odstraní u kovu napětí. Kov se tak stává měkčím, jeho struktura je zušlechtěna, navíc dochází ke změně jeho houževnatosti.

Cementování

Dalším procesem je takzvané cementování. Během této metody dochází ke zpevnění povrchu slitin železa. Nejdříve se při tomto procesu provede nauhličení, poté se část zakalí a střed se stane relativně měkkým. Součást má po dokončení procesu tvrdý povrch, ale za to měkké jádro.

Nitridace

Nitridace je další proces tepelného zpracovávání kovů. Jedná se o proces, během kterého dochází k vytvrzování. Povrch je při tomto procesu sycen dusíkem působením plynového čpavku. Dochází tak k vytvrzování povrchové vrstvy, nedochází však k žádnému zakalení.

Kalení

Dalším procesem tepelného zpracovávání kovů je takzvané kalení, během kterého se ocel nebo jiný kov ponoří do oleje, případně vody, a to ho ochladí. Po provedení procesu je ocel zušlechtěná.

Popuštění neboli temperování

Pokud hovoříme o popuštění nebo o temperování, hovoříme o procesu, během kterého se kov po vytvrzení ohřeje a určitou dobu se udržuje v konkrétní teplotě. Poté se zakalí. Díky tomuto procesu dochází ke snížení tvrdosti kovů, na druhou stranu dojde ke zvýšení houževnatosti.