Jaká je specializace firmy MSC MetPro a.s. ?

Společnost MSC MetPro a.s. se specializuje na tvarové pálení a navazující operace, dodávky hutního materiálu, kvarto plechů a konstrukčních oceli. Mezi klienty odebírající široké služby patří společnosti stavební, strojírenské, obchodních a výrobní. Pálení tvarových výpalků probíhá v rámci mnohaleté zkušenosti s výrobou tvarových výpalků a použití nejmodernějších pálících strojů, kde dochází vypalovat výpalky opravdu s maximální přesností. Pálení probíhá za použití tří technologií, pálení kyslíkem/acetylénem na šesti pálících zařízení, pálení plazmou na dvou pálicích zařízení a pálení laserem na dvou laserových zařízeních.

Pálení, tryskání a další služby

Vedle pálení probíhá i tryskání ocelovým granulátem, které se používá k povrchové úpravě kovů a různých dalších materiálů před samotným nátěrem, nebo při žárovém nástřiku. Jako abrazivo je používán ocelový granulát. Tryskání velmi dobře zbavuje materiál mastnoty, rzi i starých nátěrů. K tryskání jsou využívána průběžné oboustranná tryskací zařízení s metacími koly, které jsou v tunelovém provedení, vybavené válečkovou dopravní dráhou. Tento typ zařízení je určen pro kontinuální, automatické tryskání plechů, profilů, rour, svařenců a dalších materiálů. Tryskaný díl se pak vždy pokládá paralelně se směrem tryskání na válečkovou dráhu. Metací kola jsou pak uspořádána směrem kolmo na směr posuvu.

Vrtání a řezání závitů

Perforování pomocí techniky vrtání na rozdíl od děrování ražením dokáže překonat onen kritický poměr nejmenšího průměru otvoru vzhledem k tloušťce plechu i k nejmenšímu můstku, proto je možno vyvrtat velmi malé otvory s minimálními můstky i do silného plechu. Výhody děrování vrtáním v precizně vybaveném výkonném strojním parku je k dispozici možnost hustého děrování s minimální vzdáleností otvorů. Je možnost vytvářet kuželové otvory s hladkými stěnami otvorů, uplatnit tryskový efekt při proudění, vytvoření povrchu materiálu bez trhlin a pnutí i možnost prostupu hmoty bez ucpávání. Zakázková kovovýroba, strojírenská výroba i pálení a řezání plazmou nebo laserem je vám plně k dispozici, stejně jako pálení tvarových výpalků, ohýbání plechů, rovnání plechů a další související činnosti. Garance kvality je dána bez rozdílu na počet vámi poptávaných kusů.