Metalurgie je pro strojírenství důležitá. Jaké jsou její postupy?

Strojírenství je obor, který je velice často označován za tahouna české ekonomiky. Nebo tomu tak alespoň do nedávna ještě bylo. Poté však došlo k výraznému zpomalení ekonomiky, což vedlo k tomu, že strojírenství padlo ze svého dosavadního postu. Aktuálně se snaží české strojírenství opět dostat mezi světovou špičku, ale je pravdou, že by se tak stát nemohlo, kdyby neexistovala metalurgie. Víte, co to metalurgie je?

Metalurgie neboli také hutnictví se zabývá především získáváním a také zpracováváním slitin či kovů. Jedná se o velice důležitý obor, který je poměrně složitý, přesto důležitý nejen pro strojírenství, ale také pro kovovýrobu, dále také pro slévárenství a samozřejmě pro chemický průmysl a plynárenství.

V metalurgii se využívá rovnou několik surovin. Nejvíce se využívá železná ruda, ze které se později stává železo, které se dále zpracovává. Poté se také velice často využívá koks, který je známý především pro svou nízkou prašnost. A taktéž se využívá vápenec, který se využívá při takzvaném trasování.

Jaké jsou postupy metalurgie?

V rámci metalurgie dochází k několika postupům, během kterých se materiál (čili v tomto případě slitiny nebo kovy) zpracovávají. Dochází například ke svařování nebo pájení, také bývá velice častým postupem i pokovování, s čímž jde ruku v ruce stříbro, zlato nebo také chrom či zinek. Pokud bychom se měli na chvilku zastavit u pájení, během tohoto postupu dochází ke spojování jednotlivých neželezných kovů. Nejčastěji se svařují slitiny mědi, jako je například mosaz nebo také bronz.

Jaké další postupy se v metalurgii využívají?

Kromě zmiňovaných postupů se také v metalurgii využívají následující postupy, a sice lití, kdy se kov vlévá do připravené formy a jehož následkem je už konečný produkt, který je zcela přesný. Pak také dochází ke kovoobrábění, což je jinými slovy tvarování kovů za studena. K dalším postupům pak patří i válcování nebo slinování.