Obory, v nichž docházelo ke zpracovávání kovů dříve

V jakých oborech v současné době dochází ke zpracovávání kovů? Ke zpracovávání kovů dochází v kovovýrobě, také ve strojírenství, také v oboru jménem metalurgie. Ovšem jak tomu bylo v minulosti, kdy si o strojírenství nebo kovovýrobě mohli nechat občané jenom zdát?

I když by si člověk myslel, že v dávné minulosti nedocházelo ke zpracovávání kovů, není tomu tak. Ke zpracovávání kovů opravdu docházelo, dokonce v takzvané době laténské bylo zpracovávání kovů na velice vysoké úrovni. Železo se tavilo z železných rud, jako je tomu ostatně i dnes. Těžila se však na takzvaných výchozech, což byla místa, kde docházelo k vycházení podzemních žil na povrch. Když se posléze železná ruda natěžila, následovala redukce, kdy se železná ruda zpracovala na železnou houbu, jež se dala posléze kovářsky zpracovat.

Pokud bychom se ještě na okamžik zastavili u procesu redukce, jednalo se o velice zajímavý proces, při kterém se nedosáhlo na teplotu tání železa. Zásadně se proces prováděl v šachtovitých pecích, které měli zahloubenou nístěj.

Zmiňovaná železná houba, která se mohla kovářsky zpracovávat, se však zpracovávala ještě ve dvou oborech. V jakých?

Šperkařství

Kov se zpracovával především ve šperkařství. To se rozvinulo už v době bronzové, už v té době se do kovy ryly nejrůznější ornamenty. Ornamenty bývaly nejen vyryté do konkrétních šperků, ale také byly vtlačované nebo vyrážené.

S plynoucími léty však i šperkařství čekaly novinky, docházelo ke zdokonalování technik, které později přinesly například prolamování kovových ploch či aplikace filigránu a granulace.

Mincovnictví

Dalším oborem, v němž se zpracovávalo železo a také kov jako takový, bylo mincovnictví. U nás se nacházelo rovnou několik dílen, kde docházelo k výrobě mincí. Podle pramenů lze říct, že první mince u nás byla nalezena ve třetím století před naším letopočtem.