Seznamte se s výrobou oceli

Jak jistě víte, bez hutních materiálů by strojírenství jakožto obor současnosti a jistě také budoucnosti nemohl vůbec fungovat. Z hutních materiálů se totiž vyrábí vše, co strojírenské firmy produkují, a že toho není málo. Samozřejmě musíme uvést na pravou míru to, že bez hutních materiálů by nemohlo fungovat více oborů a odvětví. Vždyť se hutní materiál hojně využívá také v kovovýrobě a mimo jiné i ve stavebnictví.

Z hutních materiálů se využívají nejvíce jakly, plechy, ale také profily a samozřejmě ocel, která je asi nejvíce využívaným hutním materiálem vůbec. Zatímco ve strojírenství ji používají do ocelových konstrukcí domů a budov, ve strojírenství si tohoto hutního materiálu váží proto, že je odolný, pevný a že má dlouhou životnost.

Jen pro zajímavost: Ocel se dokonce dělí i do několika tříd. O těch jsme si ale v minulosti povídali. Podívejme se však na to, jak se ocel vyrábí.

Jak se vyrábí ocel

Pokud hovoříme o oceli, hovoříme o hutním materiálu, konkrétně o slitině železa, uhlíku a dalších legujících prvků. Vzniká během metalurgického profesu, kdy se ze zmiňovaného železa, uhlíku a dalších legujících prvků stane právě ocel.

Výroba probíhá zpravidla ve vysokých pecích. Když je ocel vyrobená, pracuje se s ní dále, například se chemicko-tepelně zpracovává, dokonce je smíchána s dalšími prvky.

Na co si musíme dát při výrobě oceli pozor?

Samozřejmě stejně jako při výrobě jiných věcí, i při výrobě oceli si musíme dávat na mnoho věcí pozor. Například si musíme dávat pozor na to, kolik uhlíku při výrobě použijeme. Právě množství uhlíku se totiž podílí na nečistotách, jako je fosfor nebo síra.

Výroba oceli není snadný ani rychlý proces, na druhou stranu ocel je velmi využívaná a potřebná v nejednom oboru. K výrobě oceli tak docházet musí, mnohá odvětví by jinak nemohla fungovat.