Svařované trubky jsou náhradou bezešvých trubek. Proč tomu tak je?

O bezešvých trubkách jsme vám již říkali. Jedná se o trubky, s nimiž se hojně pracuje v oboru strojírenství. Jsou často používány pro výrobu jiných, propracovanějších trubek, bohužel jsou poměrně drahé, a tak s nimi nepracuje každá společnost ve zmiňovaném oboru. Mnohé firmy upřednostňují něco krapet levnější, čímž jsou svařované ocelové trubky. Právě cena je hlavním důvodem, proč bezešvé trubky odchází do ústraní.

Mnozí lidé si zmiňované trubky pletou. Je to především z toho důvodu, že jsou si velmi podobné. Stejně jako bezešvé trubky, tak i svařované trubky jsou vyráběny z oceli. Ocel je dnes považována za nejstarší a zároveň nejběžnější hutní materiál, který je ve strojírenství ceněn z toho důvodu, že se dobře ohýbá, je odolný proti nárazům a snáší i velmi vysoké teploty, což se o ostatních druzích hutního materiálu říct nedá.

Stejně jako bezešvé trubky jsou i svařované trubky vyráběny buď za tepla, nebo za studena. Vyrábí se konkrétně na páse, který ocel dokáže zakružit do tvaru trubky. Aby tvar držel, jsou trubky podélně svařeny, a to konkrétně na svářecím automatu. Svár však kvalitu trubky nijak nenarušuje. Trubka je i po svaření maximálně pevná jako ocel samotná (respektive jako konstrukční ocel, z níž se trubky vyrábí).

Jak se svařované trubky dělí?

I svařované trubky lze rozdělit. Dělí se konkrétně na tři typy, a sice na hladké trubky, kalibrované trubky a dále na přesně tažené trubky za studena.

K čemu se trubky používají?

Trubky jsou vyrobeny sice z oceli, ovšem z konstrukční oceli. Ta se používá nejčastěji při výrobě součástek konstrukcí nebo se využívá ve výrobě strojů. Pokud bychom měli zůstat u zmiňovaných součástek, konkrétně se ze svařovaných trubek vyrábí například vložky, třmeny nebo čepy či svorníky. Samotná svařovaná ocelová trubka je ideální třeba pro vodní turbíny nebo pro svařovaná potrubí.