Toto jsou jednotlivé procesy výroby tvarových výpalků

V dnešní době se potýkáme se zaměstnaneckou krizí. Zaměstnavatelé hledají své zaměstnance, kterých není – Česká republika se svou vysokou zaměstnaností a naopak s minimální nezaměstnaností skutečně pyšní. Už dávno neplatí, že by si zaměstnavatel vybíral své zaměstnance – už si skutečně vybírá zaměstnanec svého zaměstnavatele, a to na základě peněz a různých benefitů. Zaměstnance nyní postrádají nejen stavaři, ale taky i obor strojírenství, který potřebuje hlavně kvalifikované zaměstnance, bez kterých tento tahoun české ekonomiky nemůže fungovat. Pokud tedy zvažujete o práci ve strojírenství, pojďme si přiblížit jednotlivé procesy tohoto oboru.

Každý podnik v odvětví strojírenství se samozřejmě zaměřuje na výrobu zcela jiných výrobků. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé procesy výroby tvarových výpalků, na kterou se zaměřuje mnoho českých firem.

Pálení a tryskání


Materiál je samozřejmě nutné pálit, tedy rozřezat. To se nejčastěji dělá pmocí plazmy nebo plynu, taky se k tomu často využívá pálicích strojů, které jsou schopny vyrábět výpalky s maximální přesností, což ocení konečný odběratel těchto výpalků.

Nesmíme opomenout ani tryskání, které se provádí ocelovým granulátem. Tryskání se používá k povrchové úpravě kovů a je skutečně nutné před jakoukoliv další povrchovou úpravou. Materiál se díky tryskání zbavuje koroze, nečistot a dalších okují či podobného. Často se tryskají celé plechy, ale taky i konečné výpalky – záleží na samotném zákazníkovi, jaké přání vysloví.

Ohraňování, vrtání, rovnání

K dalším procesům výroby tvarových výpalků se řadí ohraňování, to se provádí pomocí ohraňovacích lisů. Zde platí, že čím modernější technologie a stroje se k ohraňování využívají, tím kvalitnější výrobek bude.

Dále je třeba zmínit vrtání a taky rovnání materiálu. Vrtání si asi dokážete představit, zastavme se však u rovnání materiálu. Většinou se k rovnání využívá devítiválcová stolice, která narovná všechny tvarové výpalky, které vykazují jakékoliv neshody s rovinností. Nerovnosti mohou vzniknout během výroby, nerovnost je způsobena například vlivem vnitřního pnutí.