Víte, jak se třídí ocel?

V oboru strojírenství pracuje čím dál více lidí. Je to dobře. Jedná se totiž o tahouna české ekonomiky, který si nemůže dovolit stát na místě. Pokud se řadíte k těm lidem, kteří pracují pro strojírenskou společnost, určitě musíte něco vědět o druzích hutních materiálů či o podobných věcech. Abychom vám trochu osvěžili paměť, druhů hutních materiálů je mnoho. Nejčastěji se pracuje s betonářskou ocelí, s hromosvody, s nerezovými materiály či s rošty a plechy. Nejvíce se však pracuje s ocelí, proto je třeba, abyste věděli, jak se ocel třídí, jaké jsou její třídy.

Ocel se třídí do různých tříd. Ty určují její vlastnosti a jakost. Ve světě platí mnoho označení pro ocel, například v Evropě se používá označení EN 10027, Amerika má ASTM a SAE, Německo například DIN a my, Češi, ČSN. Naše označení je zkratkou české státní normy.

Nyní však přejděme k jednotlivým třídám oceli. Není jich málo, ale není jich ani moc. Kromě jakosti či vlastností si prozradíme i to, k čemu se většinou používají, protože právě to nejvíce použijete v praxi.

Třída 19
Nejzajímavější třídou oceli je třída číslo 19. Jedná se o oceli uhlíkové, slitinové, určené pro lití a rychlořezné. Rychlořezné oceli jsou nejčastěji používány k výrobě kotoučových nožů, k soustružnickým nožům či k pilovým lisům.

Třída 17
Zajímavou třídou je i třída číslo 17, bez níž by doktoři byli ztracení. Jedná se totiž o žáruvzdornou, žáropevnou a hlavně korozivzdornou ocel, která se využívá hlavně k výrobě chirurgických nástrojů. Mimo to se používá i výrobě potrubí pro chemický i pro potravinářský průmysl.

Třída 14
Ocel, která spadá do čtrnácté třídy, je chromová a nízkolegovaná. Většinou se z ní vyrábí různá ozubená kola nebo hřídele či čepy.

Třída 11
V třídě jedenácté najdeme hned několik různých ocelí. Většina z nich je dobře svařitelná, tudíž se používá ve strojírenství ke svařování. Dělají se z ní nejen výpalky, ale i hřídele nebo klíny a pera.