Vše, co je třeba vědět o bezešvých trubkách

Ve strojírenství se využívá mnohých druhů hutního materiálu. Nejvíce používané jsou ocelové trubky, které se využívají i ve stavebnictví, a to konkrétně do různých stavebních konstrukcí. Ocel sama o sobě je nejstarším hutním materiálem, zároveň je nejběžnějším materiálem, s nímž se v oblasti strojírenství a v kovovýrobě setkáte naprosto pokaždé. Ocel se využívá z mnoha důvodů. Je nejen odolná vůči nárazům, ale také snese velmi vysoké teploty, což se o jiných druzích hutního materiálu říct nedá. Jsou navíc pružné a pevné, lehce se válcují. Ocelové trubky mohou být například bezešvé a právě ty si nyní představíme.

Bezešvé ocelové trubky se vyrábí především válcováním. Válcování je proces, při kterém se tvoří kovy průchodem mezi válci, jež se otáčí na válcové stolici. Materiál, v tomto případě ocel, se při procesu různě tvaruje a posunuje. A tak vznikají zmiňované bezešvé trubky, o nichž je nyní řeč.

Jak se bezešvé trubky rozdělují?

I bezešvé ocelové trubky lze dělit, ovšem rozdělení se nepoužívají často. Ocelové bezešvé trubky lze rozdělit dle technologie, a sice na trubky válcované za studena a za studenta a na redukované trubky za studena a tepla. Válcování není skutečně jediný druh výroby, ovšem válcované bezešvé trubky jsou daleko kvalitnější než redukované.

Dále se mohou dělit na konstrukční, závitové, přesné nebo kotlové.

K čemu bezešvé trubky slouží?

Trubky lze využít různě. Nejčastěji slouží pro výrobu dalších trubek, které jsou však propracovanější. Máme na mysli například trubky hydraulických válců nebo trubky pneumatických válců.

Pokud nejsou trubky použity k výrobě dalších, už propracovanějších trubek, využívají se k výrobě HPL trubek nebo k výrobě vstřikovacích trubek (pro výrobu vstřikovacích trubek se využívají zásadně trubky válcované za tepla).

Mají bezešvé trubky nějaké nevýhody?

Ano, jako každý hutní materiál. Bezešvé ocelové trubky jsou velmi nákladné na výrobu, proto s nimi pracuje málokterá společnost.