Z Británie se stane takzvaná třetí země

I obor strojírenství a kovovýroby zajímá, jak to bude s Velkou Británií. Dopady brexitu, ekonomika, daně a clo po vystoupení Britů z Evropské unie při ústředními tématy setkání uspořádaných Britskou obchodní komorou, Britcham, a poradenskou společností Grant Thornton. Velká Británie po opuštění EU přejde zřejmě do režimu takzvané třetí země, což může také ovlivnit i podnikání v ČR. Změna statusu Británie vůči ostatním zemím EU při přechodu do režimu takzvané třetí země bude mít vliv na všechny obchodní transakce, pohyb zboží a také obyvatelstva.

Zpomalení obchodu a informace

Přechod má mít vliv na zpomalení obchodu se zeměmi EU a bude třeba i zvýšené administrativy. Nově se bude platit například clo. Podnikatelé mají dostat informace včas a nemají se obávat. Velká Británie je podle údajů Českého statistického úřadu pro český vývoz hned čtvrtou nejdůležitější obchodní destinací. To zejména díky pozitivnímu saldu, kdy přispívá k čistému exportu a příznivě ovlivňuje HDP. Pro mnoho malých a středních českých podnikatelů je velmi důležitá zejména v odvětvích příslušenství k automobilovému průmyslu, oblasti strojírenství a elektrických přístrojů. Podnikatelé plánují ve středně až dlouhodobém horizontu, a proto chtějí mít přehled o všech možných scénářích, které mohou po odchodu Británie z EU nastat.

Strojírenství v rámci EU

Až 3 milióny občanů Evropské unie v současné době žijí a pracují ve Velké Británii. Oproti tomu 1,5 miliónu Britů žije a pracuje v zemích EU. Nejvíce ve Španělsku, Irsku a Francii. V České republice jde o 10 000. Velká Británie v souvislosti s brexitem přejde do pozice třetí země a to se nějakým způsobem dotkne všech Britů pracujících v EU. Podnikatelé musí mít informace o chystaných změnách. Ve spolupráci s Britskou obchodní komorou se proto budou pořádat setkání, která mohou zájemcům z řad podnikatelů lépe zprostředkovávat aktuální informace a pak je také připravit na možné dopady na jejich podnikání.