Znáte jäkly a jejich rozdělení?

Ve strojírenství se pracuje s mnohými hutními materiály. Bez hutních materiálů bychom asi řadu výrobků neměli a nemohli je používat. Nabízí se otázka, jaké hutní materiály jsou v kovovýrobě nejvyužívanější. Jednoznačně lze vypíchnout nerezovou ocel, ale kromě toho také jäkly, které ne každý zná. Pokud hovoříme o jäklech, hovoříme o tvarovaném železu tvaru profilu. Jenže, co je to profil?

Pro laika je třeba tento pojem ještě více vysvětlit. Jäkly jsou tedy tvarované železo do tvaru profilu. Pokud hovoříme o profilu, hovoříme o materiálu, který lze libovolně svařovat, zkracovat a také různě sestavovat do konstrukcí. S materiálem si klidně můžeme hrát dlouhé hodiny, dokud nám to dovolí. Jen tedy při ohýbání a “hraní si” s materiálem musíme dbát na několik zásad, abychom profily nijak nepoškodili nebo aby nedošlo k jiným katastrofám.

Například se musí neustále dávat pozor na vnitřní a také na vnější stranu, která by při ohýbání neměla být přetažená. Pokud na to budete dbát, budete moct profily ohýbat jak v teplém, tak ve studeném stavu.

Jäkly mimo jiné také dělíme, a to podle materiálu a podle tvaru.

Dělení podle materiálu

Co se týče rozlišení podle materiálu, jäkly se často vyskytují v několika podobách. Setkáte se s nimi třeba v ocelovém provedení nebo třeba v hliníkové podobě. Materiál u jäklů neovlivní jejich odolnost a pevnost, kterou by si měl tento materiál zachovat za jakékoli situace. Kromě hliníkových a ocelových jäklů existují také pozinkované jäkly.

Dělení podle tvaru

Taktéž lze jäkly rozdělit podle tvaru. V tomto případě rozlišujeme jäkly s otevřeným profilem a uzavřeným profilem. Poté se rozdělují ještě podle písmen. Nejčastěji jsou jäkly ve tvaru L nebo U, ale mohou být tak ve tvaru V nebo písmene C. Jäkly obecně mají tvary spíše obdélníků než přesných čtverců.