Kvalita se ve strojírenství vyplácí

7.9.2017

Kvalita se ve strojírenství vyplácí

Jakýkoliv průmyslový výrobek se dá charakterizovat řadou kvalitativních a kvantitativních parametrů. Každý z daných parametrů má svou váhu důležitosti potřebnou pro kvalitu následného zpracování a kvalitu produktu v konečném stavu. Konečný produkt totiž musí být vždy plně schopen plnit jeho požadované funkce po celou dobu svého užívání. Jinými slovy, na zmetky ve výrobě není čas. Dlouhodobé zajištění kvality při výrobě je v dnešní době nedílnou součástí každého úspěšného výrobního podniku, který působí na trhu.

Přístupy a metodika

Je mnoho přístupů, různých metodik a také nástrojů, pomocí kterých je prováděna aplikace do oboru a pak lze dosáhnout požadované úrovně pro uspokojení koncového zákazníka. Je také třeba dosáhnout hospodárného výrobního procesu. Je třeba také dbát na splnění základních bezpečnostních požadavků zahrnujících zdraví zaměstnanců i ochranu životního prostředí. Pak je třeba dostatečně využít prostor pro nastavení oblasti vlastních, firemních, vnitřních systémů kvality. Vedení jakékoliv výrobní společnosti vyžaduje schopnost vyvážit poměr mezi vynaloženými náklady na kvalitu a pak na konci i reálným přínosem zavedených opatření. Důsledná analýza, identifikace nedostatků a také požadavků zákazníka jsou vysoce spolehlivým ukazatelem k racionálnímu zavedení změn v oblasti kvality do výrobního procesu.

Dodavatelé a společnost

Jestliže není výrobní firma přímým dodavatelem do některé z velkých společností, která většinou aplikuje u svého dodavatele současně i vlastní systém, má daná výrobní společnost možnost svobodné volby pro způsob dosažení konečné kvality svých produktů. Nejprve je opravdu nutné k danému problému přistupovat ze dvou hlavních pohledů. Je třeba dodávat takový produkt, který uspokojí všechny zákazníkovy potřeby i vyjádřené požadavky a dále pak zajištění výrobního procesu s schopností dlouhodobě produkovat vše podle předem připravených plánů a bez výrazně projevených chyb. Je třeba racionální úvahy a vlastního aktivního přístupu. Pokud se tyto aktivity z papíru nikdy nepromítnou do samotné výroby, není možné dosahovat vysněné kvality a ve prospěch výrobního strojírenského podniku.

zpět na seznam aktualit